CategoryNauka

Bydgoskie kluby dalekowschodnich sportów walki

Pod takim tytułem ukazała się nowa monografia dotycząca sportów walki w Bydgoszczy. Publikacja zawiera biogramy istniejących klubów w których prowadzi się profesjonalny trening sportów walki mających swój rodowód na Dalekim Wschodzie. Wyjątkiem jest biogram nie istniejącej już sekcji Judo bydgoskiej „Polonii”, która zdaniem autorów mogła być pionierem tychże sportów walki w naszym mieście. Autorami są dr inż. Ryszard Pujszo – trener sportów walki, dr Tetiana Skaliy pracownik naukowy z Wyższej Szkoły Gospodarki oraz  mgr Kanupriy`a Rawat – pochodząca z Indii psycholog – doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Recenzentami monografii są wybitne autorytety sportów walki prof. dr hab. Marek Adam z AWFiS w Gdańsku oraz prof. dr hab. Kazimierz Witkowski z AWF we Wrocławiu. Monografia dostępna jest w Repozytorium: https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/8086/Bydgoskie%20kluby%20dalekowschodnich%20sport%c3%b3w%20walki.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Studenckie sympozja/warsztaty naukowe

  II Międzyuczelniane sympozjum naukowe 2020 W gościnnych progach Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu odbyło się spotkanie studentów –  młodych naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki zajmujących sie problematyką sportów walki. Studenci zaprezentowali cztery wystąpienia (recenzja dr B. Stankiewicz) ………………………………………………………………………………………………………… Międzyuczelniane Studenckie Sympozjum Naukowe 2019 Tematem przewodnim były: „Niektóre zagadnienia psychologii w naukach o sporcie” Sympozjum zorganizowało Studium Wychowania Fizycznego i Instytut Kultury Fizycznej. ………………………………………………………………………………………………… Studenckie warsztaty naukowe 2018 Temat wystąpień: „Dalekowschodnie sporty walki oczami studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”. Wygłoszono 4 referaty naukowe oparte na studenckich badaniach własnych. Sala wykładowa wypełniona do ostatniego miejsca. ……………………………………………………………………………………………………….. Wspólne pokazy WSG i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011 Tematem pokazów była „Spirometria spoczynkowa i wysiłkowa”                                           Pokaz miał miejsce w campusie Wyższej Szkoły Gospodarki, ze strony UKW wykłady wygłosiły Alicja Bania i Agnieszka Kuźmińska – obie panie to laureatki Stypendium Naukowego Ministra. Tekstu pełnego szukamy ………………………………………………………………………………………………………….. Festiwal Nauki 2010  Sala w Campusie UKW na Chodkiewicza Fragment programu Festiwalu – my po lewej trzeci od góry

Konferencje Naukowe

                         Agata Dec    i           Natalia Jasińska     /Konferencja Naukowa 2021/ 7 kwietnia 2021 roku odbyła się, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki, I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa „Life 4U”. Wzięły w niej udział studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Agata Dec i Natalia Jasińska, które w międzynarodowym towarzystwie wygłosiły referat pt. „Mass media a rozwój mowy dziecka”. Ze względów sanitarnych wszystkie wystąpienia odbywały się w trybie online. Obie studentki pracują w studenckich kołach naukowych: „Sekcja Kultury Fizycznej” oraz „Co w trawie piszczy” pod opieką dr. inż. Ryszard Pujszo oraz dr. Błażeja Stankiewicza. Życzymy dalszych sukcesów naukowych      Małgorzata Pujszo                                                       Marika Skornia IV  Międzynarodowy Kongres Naukowy 2017 „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  9-11 czerwca 2017 r. Udział wzięły 4 studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wygłaszając referaty. Referaty: Małgorzaty Pujszo „Czy kultura powszechna związana jest z kulturą fizyczną – na podstawie czytelnictwa”  Marika Skornia „Wykorzystanie wybranych elementów inżynierii  materiałowej w przypadku  rehabilitacji i zapobieganiu niektórym kontuzjom w sporcie” Wystąpiły jeszcze 2 studentki lecz danych osobowych i plików z wystąpieniami niestety nie udało się odnaleźć ………………………………………………………………………………………………………….. Ogólnopolska Konferencja ”Historia kultury ciała” 07-08.05.2015. Bydgoszcz. Referat: Pujszo Małgorzata, Drumińska Ewelina, Engler MariaP „Niektóre aspekty ewolucji kultury fizycznej na przykładzie sportów walki kobiet w Polsce”. Zdjęcia prywatne się nie zachowały …………………………………………………………………………………………………….. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ” Jakość w Sporcie” 15.01.2015 Referat Małgorzata Pujszo i Sylwia Wilczyńska ” Kariera dwutorowa: wybrane pytania i próby odpowiedzi” zdjęcia się nie zachowały …………………………………………………………………………………………………………………………….       Konferencje 2013:  w Wyższej Szkole Gospodarki i UMK Toruń Referat: Alicja Bania, Kuźmińska Agnieszka, Nowacka Małgorzata, at all, oraz . Ryszard Pujszo,  A. Kuźmińska, A. Bania „Alternatywne możliwości realizowania zajęć z Wychowania Fizycznego w Wyższej Uczelni, na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” Zdjęcia prywatne się nie zachowały

Wojownicy Bydgoskich Uczelni

Wojownicy Bydgoskich Uczelni Pod takim tytułem ukazała się nowa monografia o tematyce sportów walki na terenie Bydgoszczy, Autorem publikacji jest trener sportów walki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, dr inż. Ryszard Pujszo. Książka zawiera kilkadziesiąt biogramów studentów bydgoskich Uczelni Wyższych trenujących różne sporty walki i odnoszących sukcesy, co najmniej na poziomie Pucharu Polski. Biogramy zaprezentowane są na tle historii danego sportu walki w perspektywie światowej, ogólnopolskiej oraz Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Dodatkowym wyróżnikiem są biogramy studentów, którzy trenowali rekreacyjnie sporty walki, lecz jednocześnie zajmowali się nimi pod względem naukowym, prowadząc badania, publikując artykuły naukowe i biorąc udział w konferencjach naukowych. Recenzentem monografii jest światowej sławy autorytet sportów walki i jednocześnie trener Judo –  dr hab. Adam Marek, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Publikacja jest dopełnieniem działalności naukowej autora, który będąc trenerem judo rozszerzył swoją działalność na inne dyscypliny sportowe związane z walką wręcz. Jest dostępna w Repozytorium Uniwersytetu. Studium Wychowania Fizycznego zamierza również podjąć inicjatywę w kierunku wydania publikacji drukiem. Zapraszamy wszystkich studentów do lektury – być może znajdziecie tam swoich kolegów/koleżanki ze wspólnych wykładów, bądź ćwiczeń, których nigdy nie podejrzewaliście, że walczą w ringu, oktagonie bądź na macie.

Pedagogika grapplingu dla początkujących

  „Pedagogika grapplingu dla początkujących” pod takim tytułem ukazała się nowa monografia o sportach walki, Autorami są Natalia Jasińska – studentka, dr inż. Ryszard Pujszo trener sportów walki – oboje z  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,  oraz dr Tetiana Skaliy – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki. Monografia uzyskała pozytywne recenzje wybitnych fachowców z zakresu poruszanego tematu – prof. dr hab. Marka Adama z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, oraz prof. dr hab. Kazimierza Witkowskiego z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Godnym podkreślenia jest fakt, że Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki znajduje się na prestiżowej liście wydawnictw Ministerstwa. Pani Natalia Jasińska jest studentką ostatniego roku studiów MU na Wydziale Pedagogiki, autorką kilku artykułów naukowych i wystąpień na konferencjach naukowych. Jest również medalistką Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu. Swoja pasję naukową realizuje w Sekcji Kultury Fizycznej  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, na którym również trenuje sporty walki. Monografia dostępna jest online w Repozytorium UKW pod adresem: https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/7858