Konferencje Naukowe

 

                       Agata Dec    i           Natalia Jasińska     /Konferencja Naukowa 2021/

7 kwietnia 2021 roku odbyła się, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki, I Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa

„Life 4U”. Wzięły w niej udział studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Agata Dec i Natalia Jasińska, które w międzynarodowym towarzystwie wygłosiły referat pt. „Mass media a rozwój mowy dziecka”. Ze względów sanitarnych wszystkie wystąpienia odbywały się w trybie online.

Obie studentki pracują w studenckich kołach naukowych: „Sekcja Kultury Fizycznej” oraz „Co w trawie piszczy” pod opieką dr. inż. Ryszard Pujszo oraz dr. Błażeja Stankiewicza. Życzymy dalszych sukcesów naukowych

    

Małgorzata Pujszo                                                       Marika Skornia

IV  Międzynarodowy Kongres Naukowy 2017

„Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy  9-11 czerwca 2017 r. Udział wzięły 4 studentki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wygłaszając referaty.

Referaty:

Małgorzaty Pujszo „Czy kultura powszechna związana jest z kulturą fizyczną – na podstawie czytelnictwa” 

Marika Skornia „Wykorzystanie wybranych elementów inżynierii  materiałowej w przypadku  rehabilitacji i zapobieganiu niektórym kontuzjom w sporcie”

Wystąpiły jeszcze 2 studentki lecz danych osobowych i plików z wystąpieniami niestety nie udało się odnaleźć

…………………………………………………………………………………………………………..

Ogólnopolska Konferencja ”Historia kultury ciała” 07-08.05.2015. Bydgoszcz.

Referat: Pujszo Małgorzata, Drumińska Ewelina, Engler MariaP

„Niektóre aspekty ewolucji kultury fizycznej na przykładzie sportów walki kobiet w Polsce”.

Zdjęcia prywatne się nie zachowały

……………………………………………………………………………………………………..

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ” Jakość w Sporcie” 15.01.2015

Referat Małgorzata Pujszo i Sylwia Wilczyńska

” Kariera dwutorowa: wybrane pytania i próby odpowiedzi”

zdjęcia się nie zachowały

…………………………………………………………………………………………………………………………….

     

Konferencje 2013:  w Wyższej Szkole Gospodarki i UMK Toruń

Referat: Alicja Bania, Kuźmińska Agnieszka, Nowacka Małgorzata, at all, oraz . Ryszard Pujszo,  A. Kuźmińska, A. Bania

„Alternatywne możliwości realizowania zajęć z Wychowania Fizycznego w Wyższej Uczelni, na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”

Zdjęcia prywatne się nie zachowały