Nasze publikacje

 

 1. Blue font – publications from the list of the Polish Ministry
  Red font – publications from the Web of Science list

 

 1. Wilczyńska Sylwia; Drumińska Ewelina (2014)Panorama sportów walki na
  obszarze miejskim Bydgoszczy – czy potrzebne jest „Budo-Centrum”?
  Zeszyty Naukowe RD.UKW, 2(1:67-73.
 2. Ryszard Pujszo, Alicja Bania, Sławomir Dąbrowski (2010)„Wybrane wskaźniki zdrowotne młodzieży męskiej – uczniów Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” Lider [Czasopismo elektroniczne].
 3. Alicja Bania, Piotr Szefler, Ryszard Pujszo (2013)”Projekt „Pałucka gondola wodna” – na trasie Łabiszyn – Lubostroń” Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie.
 4. Piotr Szefler, Alicja Bania, Ryszard Pujszo (2010) „Wybrane wskaźniki zdrowotne studentek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” W: Materiały II Kongresu Studenckich Kół Naukowych Uczelni Bydgoskich : „Studenci Miastu i Regionowi” / red. Maria Dombrowicz.
 5. Alicja Bania, Arkadiusz Bania, Sławomir Dąbrowski, Agnieszka Kuźmińska, Ryszard Pujszo (2011) „Pojemność życiowa płuc jako miernik dobrostanu fizycznego młodzieży niewidomej i niedowidzącej, oraz uczniów bydgoskiej szkoły średniej na tle osób trenujących judo rekreacyjnie i wyczynowo”. Lider [Czasopismo elektroniczne]
 6. Alicja Bania, Arkadiusz Bania, Agnieszka Kuźmińska, Ryszard Pujszo, Sławomir Dąbrowski, Andrzej Zdunkiewicz (2011) „Dobrostan fizyczny pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na podstawie pomiaru tkanki tłuszczowej i swobodnej pojemności życiowej płuc” Lider [Czasopismo elektroniczne]
 7. Alicja Bania, Sławomir Dąbrowski, Agnieszka Kuźmińska, Patrycja Mele, Małgorzata Nowacka, Ryszard Pujszo (2012) „Małe elektrownie wodne, a środowisko naturalne – dysonans czy harmonia na przykładzie obiektów w Antoniewie i Frydrychowie” Lider [Czasopismo elektroniczne]
 8. Agnieszka Kuźmińska, Ryszard Pujszo (2012) „Trasa edukacyjna Bydgoszcz-Łabiszyn: Szlak Małych Elektrowni Wodnych” Zeszyty Naukowe (10/2) WSTi JO w Warszawie.
 9. A. Bania, A. Kuźmińska, R. Pujszo, S. Dąbrowski, M. Nowacka (2013) „ Alternatywne możliwości realizowania zajęć z wychowania fizycznego w wyższej uczelni na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” W: Stan, Perspektywy i Rozwój Ratownictwa, Kultury Fizycznej i Sportu w XXI wieku / red. Walery Zukow et al / University of Economy
 10. Pujszo, R., Marek, A., & Kuźmińska, A. (2014). The course of the judo fight in the heaviest category (+ 100kg) seen from the perspective of attacks in the standing position, based on the Olympic Games in London 2012. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 14(1), 63-71.
 11. Pujszo Ryszard,Kuźmińska Agnieszka, Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Adam Marek – The differences in chosen spirometric values of young judo competitors against of the control group as one of the patterns to the improvement the health of the young generation. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology 2013;13(4)
 12. Pujszo Małgorzata, Wilczyńska Sylwia, Drumińska Ewelina (2015) The alternative ways of aging of men based on the forced spirometry results in terms of the salutogenesis theory. [W]: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku 12-14.[Ed]: Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
 13. Pujszo Ryszard, Przybylski Grzegorz, Pujszo Małgorzata, Sądej Andrzej (2015), Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing – the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology.15(3)
 14. Wilczyńska Sylwia, Drumińska Ewelina (2014) Sporty walki w Wychowaniu Fizycznym dzieci i młodzieży – ekspansja czy exodus na przykładzie Bydgoszczy, [W]: OSOBA – SPORT, WYCHOWANIE, ZDROWIE, (1): 32-45 [Red]:Hanna Żukowska, Alicja Kostecka, Mariusz Klimczyk, [Ed]:Bydgoszcz. UKW
 15. Pujszo Małgorzata , Wilczyńska Sylwia, Drumińska Ewelina, Adam Marek (2014) Obraz walki w judo w najcięższej kategorii wagowej (+100kg) w trakcie mistrzostw Polski 2014, Rocznik Naukowy AWFiS Gdańsk.
 16. Pujszo Małgorzata, Drumińska Ewelina, Wilczyńska Sylwia, Stępniak Robert, Pabianek Łukasz (2014) Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych. Badania pilotażowe, Journal of Education, Health and Sport , 4(13)
 17. Pujszo, M., Wilczyńska, S., Drumińska, E., & Adam, M. (2014). Przebieg rywalizacji w najcięższej kategorii wagowej podczas Mistrzostw Polski Judo. Roczniki Naukowe AWFiS Gdańsk.
 18. Pujszo, M., Drumińska, E., Wilczyńska, S., Zając, M., & Stępniak, R. (2015) Szkolne możliwości dodatkowego rozwoju ucznia-na przykładzie sprawności układu oddechowego= School additional opportunities for development of the student-based of the example of the respiratory system efficiency. Journal of Education, Health and Sport, 5(12).)
 19. Drumińska, E., Wojdat, M., Pujszo, M., & Stępniak, R. (2016). Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym. Journal of Education, Health and Sport
 20. Janowska, P., Wojdat, M., Antkowiak, M., Stępniak, R., & Adam, M. (2016). Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków= Self-assessment and selected elements of the social position of judokas. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 664-673.
 21. Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.
 22. Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Reading level as a component of the universal culture of the male judo society. Journal of Education, Health and Sport, 7(6), 11-21.
 23. Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Wolska, B. (2017). Psychological description at depression in combat sports-on the example of male judo. Journal of Education, Health and Sport, 7(8), 256-266.
 24. Pujszo, M., Stępniak, R., Wilczyńska, S. (2017). Pedagogy, or martial arts-the rivalry in quality, examples of Kazimierz Wielki University publications. Journal of Education, Health and Sport, 7(7), 48-56.
 25. Wojdat, M., Rawat. K, Janowska, P., Wolska, B., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Comparative analysis of optimism and life satisfaction in Brazilian male and female Ju-Jitsu society. Journal of Education, Health and Sport, 7(12), 139-154.
 26. Janowska, P., & Stępniak, R. (2018). Comparative analysis of” Psyche” of young judo players from a big city and small towns. Journal of Education, Health and Sport, 8(9), 327-336.
 27. Janowska, P., Wojdat, M., Bugajska, E., Paradowska, M., & Stępniak, R. (2018). Psychological diversity of young judo adepts on the example of girls and boys. Journal of Education, Health and Sport, 8(9), 337-345
 28. Janowska, P., Wojdat, M., Bugajska, E., Paradowska, M., Wolska, B., Adam, M., & Stępniak, R. (2018). Comparative analysis of the level of aggression between the women practicing judo and Brazilian jiu-jitsu. Journal of Education, Health and Sport8(7), 408-417.
 29. Pujszo, M., Wyżlic, P., & Stępniak, R. (2018). The comparative analysis of the aggression level between women practicing Hip-Hop dancing and women practicing Brazilian Jiu-Jitsu. Journal of Education, Health and Sport, 8(12), 767-776.
 30. Pujszo, M., Janowska, P., & Stępniak, R. (2019). The psychic resilience on an example of some martial arts fighters. Journal of Education, Health and Sport, 9(7), 467-478.
 31. Wolska, B., Pujszo, R., Janowska, P., Wojdat, M., Zając, M., & Pujszo, M. (2019). The specificity of motivations in different combat sports and different lengths of the sports career. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 11(3), 109-116.
 32. Pujszo, M., Stępniak, R., & Jasińska, N. (2019). Aggression vs. psychic resilience system-on an example of male judo. The case study. Journal of Education, Health and Sport, 9(9), 663-669.
 33. Pujszo, M., Jasińska, N., Wyżlic, P., Duda, J., & Stępniak, R. (2019). Comparative analysis of psychic resilience of men and women training combat sports. QUALITY IN SPORT 2(5): 58-65,
 34. A. Milewska, J. Duda, N. Jasińska, M. Klimczyk, T. Skaliy, T.Kutek (2020) Rekreacyjna aktywność fizyczna studentów kierunków medycznych. Monografia : WSPÓŁCZESNE TRENDY ROZWOJU REKREACJI I REHABILITACJI W XXI WIEKU. Wyd: Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, 106-126
 35. Rawat, K., Pujszo, R., Wojdat, M., & Zając, M. (2022). A comparative analysis of the sense of optimism and life satisfaction among judo and brasilian jiu jitsu fighters. Journal of Education, Health and Sport, 12(2), 34-47.
 36. Jasińska, N., Rawat, K., Dec, A., Pujszo, R., (2021). Judo pedagogy and the sense of optimism and life satisfaction in the judo society in Poland and India. Monografia Młodzi Naukowcy 2.0. Szczecin
 37. Pujszo R. Skaliy T, Jasińska N (2021) Pedagogika grapplingu dla początkujących Monografia Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki. Bydgoszcz
 38. Kanupriya Rawat, Natalia Jasińska (2021) Pedagogika sportów walki a determinanty jakości i satysfakcji z życia zawodników Judo w Indiach. Monografia Młodzi Naukowcy 2.0. Szczecin
 39. Pujszo, R., Rawat, K., & Skaliy, T. (2022). Bydgoskie kluby dalekowschodnich sportów walki.Monografia, Wyd. Wyższa Szkoła Gospodarki