Studenckie sympozja/warsztaty naukowe

 

II Międzyuczelniane sympozjum naukowe 2020

W gościnnych progach Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu odbyło się spotkanie studentów –  młodych naukowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki zajmujących sie problematyką sportów walki. Studenci zaprezentowali cztery wystąpienia (recenzja dr B. Stankiewicz)

…………………………………………………………………………………………………………

Międzyuczelniane Studenckie Sympozjum Naukowe 2019

Tematem przewodnim były: „Niektóre zagadnienia psychologii w naukach o sporcie” Sympozjum zorganizowało Studium Wychowania Fizycznego i Instytut Kultury Fizycznej.

…………………………………………………………………………………………………

Studenckie warsztaty naukowe 2018

Temat wystąpień: „Dalekowschodnie sporty walki oczami studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”. Wygłoszono 4 referaty naukowe oparte na studenckich badaniach własnych. Sala wykładowa wypełniona do ostatniego miejsca.

………………………………………………………………………………………………………..

Wspólne pokazy WSG i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2011

Tematem pokazów była „Spirometria spoczynkowa i wysiłkowa”                                           Pokaz miał miejsce w campusie Wyższej Szkoły Gospodarki, ze strony UKW wykłady wygłosiły Alicja Bania i Agnieszka Kuźmińska – obie panie to laureatki Stypendium Naukowego Ministra.

Tekstu pełnego szukamy

…………………………………………………………………………………………………………..

Festiwal Nauki 2010 

Sala w Campusie UKW na Chodkiewicza

Fragment programu Festiwalu – my po lewej trzeci od góry