Bydgoskie kluby dalekowschodnich sportów walki

Pod takim tytułem ukazała się nowa monografia dotycząca sportów walki w Bydgoszczy. Publikacja zawiera biogramy istniejących klubów w których prowadzi się profesjonalny trening sportów walki mających swój rodowód na Dalekim Wschodzie.

Wyjątkiem jest biogram nie istniejącej już sekcji Judo bydgoskiej „Polonii”, która zdaniem autorów mogła być pionierem tychże sportów walki w naszym mieście.

Autorami są dr inż. Ryszard Pujszo – trener sportów walki, dr Tetiana Skaliy pracownik naukowy z Wyższej Szkoły Gospodarki oraz  mgr Kanupriy`a Rawat – pochodząca z Indii psycholog – doktorantka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

Recenzentami monografii są wybitne autorytety sportów walki prof. dr hab. Marek Adam z AWFiS w Gdańsku oraz prof. dr hab. Kazimierz Witkowski z AWF we Wrocławiu.

Monografia dostępna jest w Repozytorium:

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/8086/Bydgoskie%20kluby%20dalekowschodnich%20sport%c3%b3w%20walki.pdf?sequence=1&isAllowed=y