O nas

 

 

dr inż. Ryszard Pujszo – chemik z wykształcenia /absolwent Politechniki Bydgoskiej/ trener sportów walki z wyboru. Autor ponad 50 artykułów naukowych i 5 monografii głównie z zakresy sportów walki i dodatkowo Nauk o Zdrowiu cytowanych ponad 300 razy. Konta wyłącznie na portalach naukowych Research Gate oraz Academia.edu.

PhD. Ryszard Pujszo –  chemist by education / graduate of the Bydgoszcz University of Technology /,  martial arts trainer by choice. Author of over 50 scientific articles and 5 monographs mainly in the field of combat sports and additionally Health Sciences cited over 300 times. Accounts only on Research Gate and Academia.edu scientific portals.

Publikacje również na serwerze Repozytorium UKW:

Publications also on the UKW Repository server:

https://repozytorium.ukw.edu.pl/discover?scope=%2F&query=pujszo+ryszard&submit=

Strona prowadzona jest obecnie ze względu na zainteresowanie działalnością studencką przez studentów innych Uczelni. Czynione są starania by odtworzyć wszystkie informacje powstałe w minionych latach gdy strona była publikowana na domenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

The website is currently run due to the interest in student activities by students of other universities. Efforts are made to recreate all the information created in the past years when the website was published on the domain of the Kazimierz Wielki University:

http://www.skf.wykona.ukw.edu.pl/

Dlaczego byliśmy najlepszym Studenckim Kołem Naukowym??? – zobacz poniżej…………………………..

 • Nasi studenci opublikowali ponad 38 artykułów naukowych w większości z Listy Ministerstwa.
 • Nasi studenci to 9 laureatów Stypendium naukowego Ministra / najwyższe wyróżnienie/
 • Nasi studenci to ok 40 stypendiów naukowych i sportowych JM Rektora UKW
 • Nasi studenci to ponad 30 medali Mistrzostw Polski w sportach walki

Why were we the best Student Science Club??? – look below…………………………..

        * Our students have published over 38 scientific articles, most of them from the Ministry’s                 List.
        * Our students are 9 winners of the Minister’s Scholarship / the highest award /
        * Our students are about 40 scientific and sports scholarships of the Rector of UKW
        * Our students have over 30 medals of the Polish Championships in combat sports

W minionych latach prowadziliśmy badania naukowe z zakresu:

 • kontroli postawy ciała
 • wydolności tlenowej
 • wydolności beztlenowe
 • sprawność układu oddechowego
 • wybranych zagadnień psychologii sportu: agresja, depresja, motywacja, koncentracja uwagi, poczucia optymizmu, satysfakcji życiowej i innych.
 • analizy statystycznej wybranych elementów sportów walki – głównie Judo
 • wybranych zagadnień ochrony środowiska naturalnego – okazjonalnie

Większość badan prowadzona była we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Dodatkowo:

 • organizowaliśmy obozy sportowo naukowe /Funka, Pogorzelica, Ustronie Morskie, Unieście/
 • pokazy rożnych sportów walki – Gale Sportowo-Naukowe, Dni Nauki, Dni Funduszy Europejskich – dla młodzieży bydgoskiej
 • Sportowy Zjazd Absolwentów w 2010 roku, który zgromadził setki absolwentów z całego świata
 • prowadziliśmy w ramach kultury studencki Kabaret „Giletta”
 • prowadziliśmy własną stronę internetową

Wszystkie strony archiwalne powstały w latach 2005-2021. Ze względu na to, że członkiem studenckiego koła naukowego jest doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na stronie będą się pojawiały informacje o jej osiągnięciach naukowych i innych. Administracja UKW nie wykazała zainteresowania by stronę najlepszego koła naukowego Uniwersytetu prowadził nadal etatowy pracownik UKW pan mgr K.B.

Aktualnie najnowsze informacje będą podawane wyłącznie na stronie Głównej i archiwizowane na stronie Aktualności.

Mieliśmy „niestety” jedną wadę : Byliśmy Niepokorni !! 

Jak widzieliśmy fałsz, niesprawiedliwość lub zwykłą głupotę to nie mogliśmy milczeć niezależnie od tego, kto to robił i pisaliśmy – niestety często kazano nam usuwać i byliśmy bezsilni.                                                     

Dlaczego zniknęliśmy z domeny UKW ??…………My wiemy,…………….. Wy się domyślacie ?